Algemene voorwaarden 2020/2021

Algemene voorwaarden Bruiloft

Door het invullen van het reserveringsformulier gaan jullie automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Boeken:

Het boeken van een bruiloft kan d.m.v. het sturen naar een mail via de website www.nicolekolkman.nl of rechtsreeks  d.m.v. de mail  info@nicolekolkman.nl

Het bruidspaar krijgt info over de verschillende pakketten, een resserveringsformulier en de algemene voorwaarden,

Een bruiloft is geboekt als het reserveringsformulier volledig is ingevuld, ondertekend en terug is gemaild, na het terugsturen ontvangen jullie van mij een factuur voor de aanbetaling van 400,-. Deze kan overgemaakt worden naar NJM Kolkman NL28 KNAB 0255575874. Als deze is voldaan reserveer ik de datum voor jullie.

Betalingen

Om jullie bruiloft te reserveren dient 400,- aanbetaald te worden

Het totaal bedrag min 400,- . en daarvan 50% dient 1 week voor de bruiloft overgemaakt te zijn, Jullie ontvangen hiervan vooraf een factuur.

De overige 50 % dient uiterlijk 3 weken na de bruiloft betaald te worden, Jullie ontvangen binnen 2 weken een online gallery of blog met c.a 25 bewerkte foto’s & de factuur voor het restbedrag. De rest van het afgesproken aantal bewerkte foto’s staan binnen 12 weken op de online gallery. Vanaf daar kunnen ze gedownload worden in hoge & lage resolutie.

Producten zoals albums, dienen altijd vooraf betaald te worden.

 

Normale voorwaarden in geval van  annuleren.

 Het annuleren van jullie bruiloft kan kosteloos tot 120 dagen voor de oorspronkelijke bruiloftdatum,

Is de annulering tussen de 120 en 30 dagen voor de bruiloft datum, dan ontvangen jullie een factuur van 50% van het totale overeengekomen bedrag.

Is het korter dan 30 dagen dat er geannuleerd wordt, dan ontvangen jullie een factuur van  100% van het gehele bedrag. Aangezien ik dan niet meer jullie datum gevuld krijg met een andere bruiloft.

In geval van overlijden van een naast familielid, waardoor de hele bruiloft verzet wordt, kan de bruiloft reportage kosteloos geannuleerd worden op overleg van een officieel overlijdens bericht.

De aanbetaling, is niet terugvorderbaar, dit is voor het vrij houden van jullie trouwdatum (ik heb andere opdrachten niet aan kunnen nemen) en de gewerkte uren.

Aangepaste voorwaarden ivm Covid-19.

Kosteloos verplaatsen

Het is mogelijk om kostenloos de datum te verplaatsen naar een andere datum waarop ik beschikbaar ben.

Is dit in een nieuw kalenderjaar, dan gelden de prijzen die voor dat nieuwe jaar gelden, er komt 100,- aan jaarlijkse prijsstijging bij.

De aanbetaling wordt meegenomen naar de nieuwe datum, wordt de bruiloft verzet terwijl een kleine bruiloft met aangepaste maatregelen (1,5 meter, groepsgrootte tot 30 man) wel door had mogen gaan, dan dient een extra aanbetaling van 250,- voor het reserveren van de nieuwe datum betaald te worden

Mocht ikzelf niet beschikbaar zijn ,dan kan ik een beroep doen op een van mijn samenwerkings partners, om jullie bruiloft te fotograferen, Ik doe dan zelf de nabewerking van de foto’s.  Ik blijf jullie contact persoon, een kennismakingsgesprek met mijn samenwerking partner is mogelijk.

Mochten jullie ondanks het meedenken en oplossingen bedenken toch voor een andere fotograaf kiezen, dan valt jullie bruiloft onder een annulering.

Annuleren in Corona tijd

In geval van overmacht door de maatregels van de regering,  worden hier geen extra kosten voor berekend.

De aanbetaling (en), is/zijn niet terugvorderbaar, dit is voor het vasthouden van jullie bruiloft datum(s). Ik heb hierdoor andere opdrachten niet kunnen aannemen en voor de gewerkte uren.
.

Wat gebeurd er, mocht ik zelf ziek worden en jullie bruiloft niet meer kan vastleggen

Indien ik wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid ben om de bruiloft te fotograferen, ben ik niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stel ik de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en help indien mogelijk met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een soortgelijke stijl van fotografie hanteert. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en ik  derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane betaling terug van mij

Covid-19 / Corona richtlijnen tijdens de bruiloft.

 Ik houd me vast aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de RIVM en specifieker het Covid-19 protocol dat is opgesteld door de Dupho (beroepsorganisatie voor professionele fotografen).

Ik houd waar mogelijk 1m50 afstand tot de aanwezigen. Op deze manier kan ik veilig mijn werk doen en beperk zo de verspreiding van het corona-virus.

Ik registreer de momenten die zich voordoen op jullie bruiloft, maar regisseer deze niet.

Wanneer gasten op jullie bruiloft ervoor kiezen zich onderling niet aan de RIVM-richtlijnen te houden, dan is dit voor hun eigen risico en verantwoordelijkheid.

Wanneer gasten op jullie bruiloft ervoor kiezen zich niet aan de RIVM-richtlijnen houden en ik hierdoor zélf risico loop, behoud ik het recht om te stoppen met fotograferen omwille van mijn eigen veiligheid.

Bij eventuele groepsfoto’s dienen mensen uit verschillende huishoudens 1m50 afstand van elkaar te houden. Ik denk hier graag in mee om tot creatieve & veilige oplossingen om zo “corona-proof” groepsfoto’s te maken

Aansprakelijkheid

  1. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de niet correcte of niet tijdige nakoming van haar verplichtingen, waaronder die tot het verrichten van werkzaamheden, leveranties en diensten, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid.
    2. De Fotograaf is nimmer aansprakelijk voor:- beschadiging of verlies van zaken, door welke oorzaak ook.- schade veroorzaakt door hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van hulppersonen).- schending van licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege door opdrachtgever verstrekte gegevens.- kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en/of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
    3. Indien de Fotograaf geen beroep zou toekomen op het bepaalde in lid 1 en/of lid 2 van dit artikel, is de aansprakelijkheid van de Fotograaf in ieder geval beperkt tot het overeengekomen bedrag van de opdracht, exclusief BTW, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
    4. Overmacht. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht (waaronder inbegrepen het verliezen of falen van computers, camera(’s), geheugenkaarten of ongeval) zal de opdracht, voor zover dat nog mogelijk is gezien de op dat moment ontstane situatie, naar beste kunnen worden uitgevoerd of bewerkt. Opdrachtgever kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Andere fotograferende of filmende mensen kunnen ervoor zorgen dat ik belemmerd wordt in het fotograferen van bepaalde shots. Nicole Kolkman Photography is daar niet verantwoordelijk voor. Het is aan te raden om de ceremonie cameravrij te maken voor de gasten, zo kan iedereen volop genieten van de ceremonie en ik maak de mooie foto’s zonder dat er gasten op staan met een camera voor hun neus.

Tijdens de bruiloft zal er geen second shooter aanwezig zijn die door het bruidspaar geregeld is, aangezien het heel belangrijk is voor mooie foto’s om goed op elkaar ingespeeld te zijn, als jullie dat graag willen, kan deze via mij geregeld worden.

Auteursrecht

Nicole Kolkman Photography heeft het auteursrecht van de foto’s.

Het bruidspaar geeft Nicole Kolkman Photography door het boeken van een bruiloft, automatisch toestemming om de foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals bijvoorbeeld;  de website, blog Facebook, instagram, visite kaartjes, een beurs, awards of voor leveranciers die aan de bruiloft hebben meegewerkt. .

Mocht het bruidspaar dit niet willen dan dient dit vooraf aan de bruiloft aangegeven te worden.

De bestanden worden in lage & hoge resolutie geleverd via een online gallery

Digitale bestanden mogen in lage resolutie geplaatst in originele bewerking worden geplaatst op social media, daarbij is verplicht om naamvermelding van Nicole Kolkman Photography te doen, of de fotograaf te taggen. Vanwege het auteursrecht.

De hoge resolutie foto’s zijn te gebruiken voor afdrukken, canvassen,albums.

Als het bruidspaar een foto in wil sturen naar een fotowedstrijd, dient toestemming te worden gegeven door de fotograaf en de naam worden vermeld

 

Selecteren en nabewerking van de foto’s

Gedurende jullie dag zal ik veel foto’s maken. Na afloop ga ik uit deze foto’s een mooie selectie maken. Hierin houd ik uiteraard rekening met voor jullie belangrijke momenten en/of personen. Als er speciale wensen qua foto’s zijn dient dit voor de bruiloft worden aangegeven zodat ik hier rekening mee kan houden op de dag zelf. Ik gooi niets weg wat interessant is voor jullie, maar wel dat wat technisch niet goed is gelukt of wat wellicht dubbelop is. Ook is het bij het maken van de selectie voor mij belangrijk dat ik jullie een mooi verhaal kan laten zien, dat niet te lang is maar lekker loopt waardoor jullie regelmatig even terug zullen kijken.

De beelden die ik maak, fotografeer ik in het zo genaamde RAW-formaat. Dit is een formaat waar de meeste professionele fotografen mee werken, aangezien hierin nog niet het contrast en de kleurverzadiging toegepast is, zoals dat bij het bekende JPG-formaat wel het geval is. Voor mij is het belangrijk dat ik zelf mijn uitsnedes, belichting, kleuren, contrasten en zwart- witting kan bepalen.


De nabewerking die ik toepas heeft een zeer eigen stijl en karakter, waarmee ik een grote stempel druk op de uitstraling van mijn werk. Het is dan ook belangrijk dat jullie mij ook om deze stijl kiezen. Mede om deze reden worden de RAW beelden dan ook nooit afgeleverd.  Ik lever alleen het eindproduct wat helemaal klaar is. Uiteindelijk worden de RAW bestanden omgezet naar hoge resolutie JPG bestanden. Deze plaats ik In een online gallery  zodat jullie deze kunnen delen & Downloaden.

In de nabewerking maak ik geen gebruik van photoshop,. zoals bijvoorbeeld het, weghalen van veelvuldige vlekjes (acne, muggenbulten, littekens etc het slanker of voller maken van lichaamsdelen of mensen van de foto’s shoppen of erop plakken.  Ik werk met lichtroom waar ik de bewerking & uitsnedes in mijn stijl toepas..

Het aantal foto’s ligt aan het pakket wat jullie kiezen. Het is afhankelijk van het aantal uur.  Zeer belangrijk is bij mij dat kwaliteit boven kwantiteit staat. Gedurende een hele dag (+/- 10 tot 12 uur) lever ik gemiddeld tussen de 400 a 500 foto’s aan. Dit zijn afwisselend beelden in kleur en zwart/wit. Dit doe ik puur op mijn gevoel en oog, sommige beelden werken extra mooi in zwart/wit en sommige moeten het juist van hun kleur hebben. Het is niet mogelijk om een zwart wit foto om te zetten naar kleur, een kleuren foto kan wel omgezet worden naar zwart wit, mochten jullie dit willlen voor in jullie album.

 

Back up van de beelden:

 De RAW bestanden blijven ten alle tijden in beheer van Nicole Kolkman Photography en kunnen niet worden ingezien of gekocht door derden.,

De selectie, edits & crops worden met zorg gemaakt door Nicole Kolkman photography

Digitale fotobestanden worden standaard geleverd via een online gallery., De foto’s worden zowel als “JPEG”‘s in hoge resolutie zonder watermerk voor eigen gebruik,  als “ in Lage resolutie (foto’s voor internet gebruik) geleverd.

De online gallery met alle bewerkte foto’s blijft 3 maanden online voor het bruidspaar. Dus zorg meteen voor een goeie backup van de hoge resolutie foto’s op minstens 2 verschillende schijven en in de cloud. Nicole Kolkman photography is niet verantwoordelijk voor het niet bewaren van de foto’s na 3 maanden nadat ze opgeleverd zijn in de online gallery.

De originele RAW Bestanden blijven 1 maand na het online zetten van de bewerkte beelden, bestaan.

Mochten er wensen zijn, dan kan dit binnen 2 weken na levering worden aangegeven.

Producten

 

Binnen een paar dagen na de bruiloft krijgen jullie een preview foto op mijn instagram of Facebook account

Binnen 2 weken na de bruiloft ontvangen jullie een voorproefje met gemiddeld 15 foto’s

Binnen 12 weken na de bruiloft zijn alle bewerkte foto’s klaar en staan ze in een online gallery, voor jullie te delen & te downloaden. Deze gallery blijft 3 maanden na oplevering bestaan, daarna worden de foto’s verwijderd. Dus zorg voor een geode backup, minstens op 2 plekken en in de cloud.

Bij het afdrukken van digitale fotobestanden is de klant is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdrukken. Profotonet is een goede centrale om foto’s af te drukken., en Herinneringen op linnen voor Canvassen.

Nicole Kolkman Photography  werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen, Het is mogelijk dat de kleur afwijkt op uw eigen beeldscherm. De klant heeft geen recht op een nieuw product of terug storting van de betaling.

Album:

De mini albums worden door mij ontworpen, jullie mogen 20 foto’s aangeven die jullie er graag in willen.

Het maken van een groot album doen we samen.

Het bruidspaar kiest een soort album, het formaat, het aantal spreads (2 bladzijden) en de foto’s die ze erin willen hebben. (Gemiddeld 1 foto per bladzijde)

Nicole Kolkman photography kan soms enkele extra foto’s toevoegen als dat beter uitkomt voor de pagina of om een completer verhaal te maken.

Het complete album dient vooraf betaald te worden

Na het ontvangen van alle foto’s, heeft het bruidspaar 4 weken de tijd om een selectie te maken voor in het album. Dit gaat heel eenvoudig door het aanvinken  van hartjes bij de foto’s die graag in het album gezien worden.

Nicole Kolkman Photography maakt de lay out en stuurt deze ter controle naar het bruidspaar.

Het bruidspaar kan maximaal 2 maal veranderingen aangeven om zo tot een album naar wens te komen. Bij meerdere veranderingen worden er extra uurkosten in rekening gebracht.

Fotograaf laat fotoalbums niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd en alle facturen zijn betaald

Het album wordt besteld in een bundel met meerdere albums. Nicole Kolkman Photography zal jullie informeren wanneer dat ongeveer zal zijn.

De levertijd duurt ongeveer 8 weken, wanneer het album binnen is, kan het opgehaald worden bij Nicole Kolkman Photography. Bij verre afstand wordt het album verstuurd.

Mocht blijken dat er bij levering een beschadiging in het album zit door een fout van de drukker, dan dient dit binnen 24 uur aangegeven te worden, Nicole Kolkman Photography zal de drukker hiermee confronteren en kijken naar en geschikte oplossing

De verantwoordelijkheid voor het album zelf, is uit handen wanneer het album geleverd is aan het bruidspaar. Het bruidspaar is zelf verantwoordelijk voor de juiste zorg & omgang met het album.  Mocht er iets mee gebeuren waardoor er schade ontstaat, dan is Nicole Kolkman Photography hier niet verantwoordelijk voor.

Bruiloft:

Mocht het regenen op de bruiloft dan is het bruidspaar zelf verantwoordelijk voor de locatie van de fotoshoot. De fotograaf is niet verantwoordelijk om een vervangende locatie te regelen.

Indien de fotograaf tijdens het avondeten aanwezig is, dan zou het fijn zijn om een bordje voedingswaardig warm eten te regelen voor mij, vlakbij jullie zijn de buurt. Zodat ik niets mis van onverwachte momenten die tijdens het eten plaats vinden.

De reistijd in Nederland (met uitzondering va de wadden eilanden)  op de heen en terug weg, zal Nicole Kolkman Photography voor rekening nemen, De reistijd tijdens de bruiloft zelf valt onder de uren die zijn geboekt door het bruidspaar.

Reiskosten zijn inclusief binnen Nederland (met uitzondering van de wadden eilanden)

Officiële onbetaalde pauzes neemt de fotografe niet. Nicole Kolkman zal de geboekte uren aanwezig zijn en af en toe een drankje en hapje nemen, maar ondertussen met de camera in de aanslag.

Same day edits doe ik niet, aangezien ik dan stukken/sfeer mis van de bruiloft en daardoor niet het gehele verhaal goed kan vastleggen

Bij een meerdaagse bruiloft dient de overnachting & eten en drinken door het bruidspaar geregeld te worden.

Ik hoop dat alles duidelijk is, Als jullie nog vragen hebben hoor ik dat graag.

Nicole Kolkman Photography,

Pashegge 126, 7103BK,

Winterswijk,

0646220832,

Nicole Kolkman Photography

NL28 KNAB 0255575874